Насърчаване на предприемачеството

НачалоПубликацииPosts tagged "Насърчаване на предприемачеството"

Обучение

Обучение

ПРОВЕДЕ СЕ ОБУЧЕНИЕ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА „НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО“ НА ОПИК
Read more